torstai 6. kesäkuuta 2013

Valitus Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavasta

Ympäristöministeriön kirjaamoon 31.5.2013 toimitettu Meri-Rastilan, Kivinokan ja Talin luontoalueita puolustava kirjelmä on luettavissa täältä.

Ei kommentteja: