torstai 15. tammikuuta 2009

Roihuvuoren metsä uhattu

Herttoniemen metsänhakkuut ovat etenemässä Roihuvuoreen. Muutama päivä sitten eräs asukas ilmoitti ikkunansa alle ilmestyneen ilmoituksen alueen luonnonhoitosuunnitelmista.

Toimenpiteissä ollaan tuhoamassa arvokasta lehtometsää. Ylispuutuhottava metsä sisältää mm. haapoja, harmaaleppää ja raitaa. Uudistus tehdään viljelemällä lehmusta ja jalavaa. Alue on osittain myös linnustollisesti arvokasta ja sen rinteessä on mm. litorinameren rantakiviä, sekä vuonna 1914 tehtyjen 1. maailmansodan sotavarustuksien jäänteitä.

Suunnitelma löytyy rakennusviraston sivuilta. Suunnitelma-alueen sijainti näkyy tässä.

Kuvat ja informaatio: Matti Ikonen

Ei kommentteja: