torstai 18. marraskuuta 2010

Meri-Rastilan osayleiskaavaluonnos nähtävillä 7.12. asti!

Vuosaaren Meri-Rastilan länsiosan osayleiskaavaluonnos on nähtävillä 15.11.-7.12.2010. Kaavaluonnokseen voi tutustua
- Vuotalon aulassa, Mosaiikkitori 2
- Asukastila Fokassa, Meri-Rastilan tie 14 B
- kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kansakoulukatu 3, 1. krs
- kaupunkisuunnitteluviraston internetsivuilla
Kaavaluonnoksesta voi siis lausua 7.12.2010 asti!

Kaavaluonnoksen mukaan alueelle voisi rakentaa asuntoja noin 2000 asukkaalle sekä toimitilaa 300 työpaikan verran. Rakentaminen sijoittuisi pääasiassa Meri-Rastilantien ja Vartiokylänlahden väliselle metsäalueelle.

Rakentaminen lohkaisisi noin neljäsosan Meri-Rastilan monipuolisesta virkistysmetsästä. Suuri osa alueesta on rinnemetsää, kuivaa kallioista kangasmetsää sekä rantalehtoa. Alueen lähellä sijaitsevat rannat ovat luonnontilaisen kaltaisia, arvokkaita sisälahden rantoja. Alueella sijaitsevat Litorinameren aikainen muinaisranta, niin sanottu pirunpelto, arvokas kuusikorpi sekä rantalepikko on luvattu suojella.

Yksittäisten kohteiden suojelu ei kuitenkaan riitä turvaamaan alueen luonto- ja virkistysarvoja. Meri-Rastilan metsä on laajuudessaan ainutlaatuinen, yhtenäinen ja monimuotoinen virkistysmetsäkokonaisuus, jonka suunnittelun pitäisi perustua sen tarkasteluun kokonaisuutena.

Metsä toimii yhtenä itähelsinkiläisten tärkeimmistä metsäisistä virkistysalueista. Rakentaminen pienentäisi metsäalaa huomattavasti ja jäljelle jäävien metsän osien virkistyskäyttöpaine kasvaisi entisestään. Tämä johtaisi metsän kulumiseen ja muun muassa kasvillisuuden muutoksiin. Rakentaminen vaikuttaisi suuresti myös alueen maisemaan ja esteettisiin arvoihin. Lisäksi alueen asema ekologisena käytävänä turmeltuisi.

Katso myös Pro-Meri-Rastilan sivut täältä.

1 kommentti:

Risto Hakoila kirjoitti...

Taannoin kaupunkisuunnitteluvirastolla oli 3 eri suunnitelmaa rakentamiseksi, malli 1 hyvin suppea, malli 2 kallion päälle ja malli 3 sijoittaen rakentamista lähemmäs.

Mielestäni malli 3 oli ylivoimaisesti paras, ja onneksi kaavaluonnos muistuttaa sitä, ja vielä sekä kallion laelta vanhojen talojen ja pirunpellon läheltä ja rantaluonnosta vähän väljennettynä. Teknis-taloudellisessa mielessä tehokkuus vähän kärsii, mutta aiempien asukkaiden viihtyvyys säilyy, pirunpelto säilyy, luontoa on jäljellä koko eteläosa rannasta, ja rakentaminen tapahtuu potentiaalisia uusia asukkaita houkuttelevalla tavalla merellisesti ja rantaa hyödyttäen. Erinomainen kaavaluonnos, joskin rannan suunnassa olisi voitu ehdottaa rakentamista parikin korttelia enemmänkin etelään päin.

Miksi ihmeessä pitäisi jättää aito merellisyyden houkutteleva hyödyntäminen rakentamisessa vain Espoon ja Sipoon valttikortiksi veronmaksajien saamiseksi? Hyödynnetään Helsingin omat mahdollisuudet viihtyisään rantojen läheiseen rakentamiseen kallioisilla sisämailla sijaitsevien kolossien sijasta. Lisäksi rakentaminen pitäisi ympäristöarvojen ja ilmastopäästöjen hallitsemiseksi tehdä lähelle kunnollisia liikenneyhteyksiä. Meri-Rastilan länsirannalla yhdistyvät melko poikkeuksellisesti erinomainen merellinen viihtyvyys ja houkuttelevuus sekä vähäpäästöiset liikenne-edut metroradan johdosta. Yhdyskuntarakenteellisesti siis erinomainen rakentamiskohde, kuin pienoinen lottovoitto.