sunnuntai 11. huhtikuuta 2010

Luonnonhoidon ohjausryhmä asetettu

Ylipormestari asetti keskiviikkona 7.4. päätösluettelossaan luonnonhoidon työryhmän, joka sisältyi kaupunginhallituksen päätökseen kaupungin luonnonhoidonlinjauksesta.

Työryhmän puheenjohtajaksi nimettiin osastopäällikkö Raimo K.Saarinen rakennusvirastosta, luonnonhoidon suunnitteluvastaava Tiina Saukkonen rakennusvirastosta, yksikön johtaja Jouko Laakso rakentamispalvelusta eli Starasta, projektipäällikkö Hannu Airola liikuntavirastosta ja kaupunkiekologi Kaarina Heikkonen ympäristökeskuksesta.

Kaupungin edustuksen lisäksi työryhmään kutsuttiin yliopistonlehtori Markus Holopainen Helsingin yliopistosta, metsätalousinsinööri Jyri Mikkola Suomen Luonnonsuojeluliitosta, Sirkku Manninen Helsingin Luonnonsuojeluyhdistys ry:stä sekä Keijo Savola Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringasta.