keskiviikko 24. huhtikuuta 2013

Lähiluonto kunniaan yleiskaavassa, Helsyn kevätkokouksen 11.4.2013 tiedote

”Luontoarvot voivat olla tulevaisuuden Helsingin menestystekijä, jos ne otetaan huomioon kaupungin nykyisessä toiminnassa. Onnistuneella yleiskaavoituksella turvataan näiden arvojen kehittyminen ja taataan siten osaltaan asukkaille terveellinen ja motivoiva ympäristö käydä töissä, elää ja harrastaa”, muistuttaa Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja Jarmo Nieminen.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys kaipaa lisää Helsingin luontoa ja viheralueita säilyttäviä ja suojelevia kaavamerkintöjä kaupungin tekeillä olevaan yleiskaavaan. Luontoalueet ovat kaiken ikäisille aivan keskeinen hyvinvoinnin lähde. Niillä leikitään, ulkoillaan, seurustellaan ja rentoudutaan.

Helsinkiläisillä on vielä hyvä pääsy lähiluontoon verrattuna moniin muihin Euroopan metropoleihin ja tätä arvokasta ominaisuutta tulisi vaalia. Koko kaupungin kattava viheralueverkosto näyttää kuitenkin jäävän kaavaprosessissa kasvavan asukasmäärän ja asuntotuotannon tarpeiden alle. Tulevaisuudessa luonnon terveysvaikutusten merkitys tulee entisestämään kasvamaan, mikä tulisi huomioida myös uudessa kaavassa.

Helsingin metsillä on terveys- ja virkistysvaikutusten lisäksi suuri merkitys kaupunkipölyn sieppaajina, melun vaimentajina sekä lumeen, tulviin, myrskyihin ja hulevesiin liittyvien ilmiöiden tasaajina. Kaupungin metsillä on hyvin toimivina hiilinieluina tärkeä merkitys myös ilmastonmuutoksen rajoittamisessa. Suomi ja Helsinki ovat sitoutuneet luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen ja tässä kaupungin lähiluonnolla on oma tärkeä roolinsa. Kaikkeen edelliseen on kaavoituksella ratkaiseva merkitys.

Yhdistyksen kevätkokouksen vieraana oli maisema-arkkitehti Raisa Kiljunen-Siirola Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastosta. Hän esitteli yhdistykselle yleiskaavan valmistelun tilannetta etenkin viheralueiden osalta. Vuorovaikutus luonnonsuojelijoiden kanssa todettiin tärkeäksi.

Lisätiedot:

Jarmo Nieminen
Puheenjohtaja
jarmo.nieminen@santahamina.fi
045 6567 542

Johanna Kare-Haavisto
Järjestösihteeri
johanna.karehaavisto@sll.fi
050 301 1633

maanantai 22. huhtikuuta 2013

Kaupunkimetsät ja viheralueet kunniaan Helsingin yleiskaavassa, tilaisuus Suomen sosiaalifoorumissa 20.4.2013

Puheenjohtajana toimi Siboné Oroza
Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ja Kaupunkimetsäliike järjestivät Suomen sosiaalifoorumissa 20.4.2013 keskustelutilaisuuden otsikolla Kaupunkimetsät ja viheralueet kunniaan Helsingin yleiskaavassa.

Yhteenveto tilaisuudesta on luettavissa täällä.

sunnuntai 7. huhtikuuta 2013

Kaupunkimetsät ja viheralueet kunniaan Helsingin yleiskaavassa

Kaupunkimetsät ja viheralueet kunniaan Helsingin yleiskaavassa

Tule mukaan keskustelemaan kaupunkimetsien ja viheralueiden merkityksestä ihmisen ja luonnon hyvinvoinnille! Asia on ajankohtainen muun muassa Helsingin uuden yleiskaavan valmistelussa.

Lauantaina 20.4.2013 klo 12.00-13.30 Suomen sosiaalifoorumi, Arbis, Dagmarinkatu 3, Helsinki

Puheenjohtajana toimii Siboné Oroza Kaupunkimetsäliikkeestä

Professori Tari Haahtela: Terveyttä monimuotoisesta luonnosta 
Olli Vento: Helsingin yleiskaava ja kaupunkimetsät – miltä tilanne näyttää osallisen näkökulmasta?
Keskustelua

Järjestäjät: Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ja
Kaupunkimetsäliike

Vapaa pääsy, tervetuloa!