torstai 18. marraskuuta 2010

Meri-Rastilan metsän kohtalo?

Ma 29.11.2010 klo 18.00

MERI-RASTILAN ULKOILUALUEEN KOHTALO?

Keskustelua uudesta osayleiskaavaluonnoksesta Meri-Rastilan ala-asteen ruokailutila(Jaluspolku 3).
Asiantuntijana Professori Liisa Tyrväinen (Metla): ”Rakentamaton luonto ja kaupunkilaisten hyvinvointi”.
Kaikki kiinnostuneet tervetuloa!
t: Aluefoorumityöryhmä

Meri-Rastilan osayleiskaavaluonnos nähtävillä 7.12. asti!

Vuosaaren Meri-Rastilan länsiosan osayleiskaavaluonnos on nähtävillä 15.11.-7.12.2010. Kaavaluonnokseen voi tutustua
- Vuotalon aulassa, Mosaiikkitori 2
- Asukastila Fokassa, Meri-Rastilan tie 14 B
- kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kansakoulukatu 3, 1. krs
- kaupunkisuunnitteluviraston internetsivuilla
Kaavaluonnoksesta voi siis lausua 7.12.2010 asti!

Kaavaluonnoksen mukaan alueelle voisi rakentaa asuntoja noin 2000 asukkaalle sekä toimitilaa 300 työpaikan verran. Rakentaminen sijoittuisi pääasiassa Meri-Rastilantien ja Vartiokylänlahden väliselle metsäalueelle.

Rakentaminen lohkaisisi noin neljäsosan Meri-Rastilan monipuolisesta virkistysmetsästä. Suuri osa alueesta on rinnemetsää, kuivaa kallioista kangasmetsää sekä rantalehtoa. Alueen lähellä sijaitsevat rannat ovat luonnontilaisen kaltaisia, arvokkaita sisälahden rantoja. Alueella sijaitsevat Litorinameren aikainen muinaisranta, niin sanottu pirunpelto, arvokas kuusikorpi sekä rantalepikko on luvattu suojella.

Yksittäisten kohteiden suojelu ei kuitenkaan riitä turvaamaan alueen luonto- ja virkistysarvoja. Meri-Rastilan metsä on laajuudessaan ainutlaatuinen, yhtenäinen ja monimuotoinen virkistysmetsäkokonaisuus, jonka suunnittelun pitäisi perustua sen tarkasteluun kokonaisuutena.

Metsä toimii yhtenä itähelsinkiläisten tärkeimmistä metsäisistä virkistysalueista. Rakentaminen pienentäisi metsäalaa huomattavasti ja jäljelle jäävien metsän osien virkistyskäyttöpaine kasvaisi entisestään. Tämä johtaisi metsän kulumiseen ja muun muassa kasvillisuuden muutoksiin. Rakentaminen vaikuttaisi suuresti myös alueen maisemaan ja esteettisiin arvoihin. Lisäksi alueen asema ekologisena käytävänä turmeltuisi.

Katso myös Pro-Meri-Rastilan sivut täältä.

keskiviikko 10. marraskuuta 2010

Aittasaarta tuhotaan!

”Pohjoisen tulvapadon” ja ”eteläisen tulvapadon” tekosyyllä Helsingin rakennusvirasto on päässyt kaatamaan Aittasaaren metsää Laajasalossa!

Metsän halki rakennetaan tällä hetkellä järeää tietä!

keskiviikko 3. marraskuuta 2010

MetsäTaisto-tapahtuma sunnuntaina 7.11. kello 11-14

Vuosaaren Meri-Rastilan ulkoilualueen metsä-, niitty- ja kallioalueita rakentamiselta puolustava Pro Meri-Rastila järjestää Taiston päivänä ensi sunnuntaina 7.11. MetsäTaisto-tapahtuman alueella klo 11-14.

Ohjelmasta ja paikasta tarkemmin http://promerirastila.blogspot.com.