perjantai 16. maaliskuuta 2012

Emma Karin valtuustoaloite metsäisen suojeluverkoston perustamiseksi

Helsinkiläisille lähimetsät ovat tärkeitä. Varsinaisia suojelualueita ei Helsingissä ole paljon ja erityisesti metsäisiä suojelualueita on vähän.

Kaupunginhallitus hyväksyi vuonna 2010 Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman 2008-2017 (LUMO), jonka tueksi hyväksyttiin vuotta myöhemmin luonnonhoidon linjaukset. Lisäksi Helsingin ympäristökeskus on laatinut kaupungille luonnonsuojeluohjelman. Ohjelmat ja linjaukset ovat suuri parannus Helsingin luonnonhoidon periaatteisiin ja niissä korostetaan metsäluonnon monimuotoisuuden lisäämistä niin arvokkaissa vanhoissa metsissä kuin hoidettavissa kaupunkimetsissä.

Kaikkia luontoalueiden käyttöön liittyviä keskeisiä ongelmia ei silti ole pystytty ratkaisemaan. Esimerkiksi Meri-Rastilan luonnonhoitosuunnitelman toimeenpano on herättänyt suurta vastustusta. Helsingin metsäiset alueet tulisikin arvioida kokonaisuutena olemassa olevien selvitysten pohjalta. Yllämainitulla Meri-Rastilan alueella tehdyt METSO-kartoitukset eivät ole tulleet poliittiseen käsittelyyn.

LUMO-toimintaohjelmassa esitetään luonnonvaraisten metsäalueiden verkoston muodostamista jättämällä metsäalueiden ytimet, suot, metsäluonnon tärkeät elinympäristöt ja arvokkaat luontokohteet kehittymään luonnontilaisen kaltaisiksi. Arvokkaiden alueiden suojelu tukisi hyvin verkoston muodostamista. Suojellut alueet voisivat parhaimmillaan toimia virkistysalueverkoston helminä ja auttaa mm. koulujen luontokasvatuksessa. Nykyisillä rauhoitusmääräyskäytännöillä suojelu voidaan toteuttaa tavoilla, jotka eivät haittaa alueiden virkistyskäyttömahdollisuuksia tai heikennä turvallisuutta.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Helsingin ympäristökeskus kartoittaa olemassa olevan tietoaineiston, kuten luontotietojärjestelmän ja METSO-selvityksien, perusteella metsäiseen suojeluverkostoon soveltuvat alueet Helsingissä. Selvityksen pohjalta valmistellaan kaupunginhallitukselle esitys metsäisen suojeluverkoston perustamiseksi yhdessä rakennusviraston ja kaupunkisuunnitteluviraston kanssa.

Emma Kari

Helsinki 14.3.2012

http://www.emmakari.fi/page/aloite-metsaisen-suojeluverkoston-perustamiseksi

torstai 15. maaliskuuta 2012

Meri-Rasti​lan hakkuiden keskeytyks​estä YLEn TV-uutisissa 13.3.

Meri-Rastilasta on YLEn Uudenmaan uutisissa kohdasta 3:20 eteenpäin uutisraportti:

http://areena.yle.fi/video/1331659773160
Katsottavissa Areenassa 30 päivää

Fifi-Voiman artikkeli metsähakkuista:

http://fifi.voima.fi/artikkeli/2012/maaliskuu/metsahakkuut-keskeytettiin-vuosaaressa

tiistai 13. maaliskuuta 2012

Meri-Rastilan hakkuut on lopetettu ainakin tältä päivältäNoin kymmenen mielenosoittajan ryhmä onnistui keskeyttämään hakkuut Meri-Rastilan arvokkaassa virkistysmetsässä tänään aamulla.

Hakkuiden jatkumisesta ei ole vielä tietoa. Luonto-Liiton metsävastaava Lauri Kajanderin mukaan kaupungin edustajat perehtyvät nyt Luonto-Liiton ja Tringan suojelualoitteeseen.

Asiasta uutisoi muun muassa HS Oma kaupunki. Voit lukea uutisen täältä.

Ohessa valokuvia aamuisesta mielenosoituksesta.


TIEDOTE: Metsänhakkuita vastustetaan Meri-Rastilassa

Luonto-liiton tiedotteesta 13.3.2012:

Luonnonsuojelijat ja paikalliset asukkaat vastustavat tänään 13.3. Helsingin kaupungin metsänhakkuita Meri-Rastilan virkistysmetsässä. Kaupunki aloitti maanantaina 12.3. hakkuut alueella, jonka metsät ovat luonnonsuojelullisesti erittäin arvokkaita. Alueella on myös suuri merkitys lähiseudun asukkaiden virkistyskohteena.

Luonto-Liitto ja Helsingin Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ovat tänään tehneet Helsingin kaupungille aloitteen luonnonsuojelualueen perustamiseksi Meri-Rastilan metsään. Samalla järjestöt vaativat nyt aloitettujen hakkuiden välitöntä keskeyttämistä. Suuri osa suunnitelluista hakkuista kohdistuu alueelle, jota luontojärjestöt esittävät suojeltavaksi.

“On käsittämätöntä, että Helsingin kaupunki hakkaa aluetta, joka kuuluu luontoarvoiltaan koko kaupungin alueen merkittävimpiin”, ihmettelee Luonto-Liiton metsävastaava Lauri Kajander. “Meri-Rastilan luonnontilaisen kaltaiset vanhat metsät ja merenrannat ovat tiheään rakennetun alueen keskellä välttämätön keidas niin ihmisille kuin linnuillekin. Alueen suojelu turvaisi suositun virkistyskohteen ja luontoarvojen säilymisen myös tulevaisuudessa.”

Helsingin kaupunki on selvittänyt alueen metsäisiä luontoarvoja viime vuonna valtion myöntämällä METSO-ohjelman rahoituksella. Lisäksi vuonna 2011 tehdyssä kääpäselvityksessä alueelta on löydetty useita uhanalaisia ja silmälläpidettäviä lajeja. Selvityksessä alueen on todettu kuuluvan lahopuulajiston osalta Helsingin tärkeimpiin. Kaupungin hakkuita toteutetaan kuitenkin vanhojen suunnitelmien mukaan, joissa näitä tuoreita selvityksiä ei ole huomioitu.

Lisätietoja:

Lauri Kajander (maastossa), metsävastaava, Luonto-Liitto,
p. 045 1179 610 , lauri.kajander(at)luontoliitto.fi

perjantai 9. maaliskuuta 2012

Kevät tulee - ryhdy puistokummiksi!

Helsingin kaupungin rakennusvirasto tiedottaa 7.3.2012

Kevät tulee - ryhdy puistokummiksi!
- Puistokummitoiminnan alueelliset infotilaisuudet 2012
- 22.3. klo 18-20, Malmitalo, Ala-malmintori 1,Vallila, Pakila, Malmi ja muu pohjoinen Helsinki
- 27.3. klo 18-20, Kulttuurikeskus Caisa, Mikonkatu 17 C/Vuorikatu 14, keskusta, Töölö, Munkkiniemi, Haaga, Lauttasaari
- 4.4. klo 18-20 Stoa, Itäkeskus, os. Turunlinnantie 1, Itä-Helsinki

Rakennusvirasto tarjoaa aktiivisille kaupunkilaisille mahdollisuuden osallistua kotikulmiensa puistojen hoitoon. Vapaaehtoistyötä voi tehdä ryhtymällä puistokummiksi. Puistokummit osallistuvat muun muassa puistojen puhtaanapitoon ja kasvien hoitoon sekä opastustöihin.

Puistokummit työskentelevät joko yksin tai ryhmissä. Osa tekee töitä iltaisin, vaikka koiran ulkoiluttamisen tai iltakävelyn yhteydessä.

Kevään aikana puistokummitoimintaa esitellään kolmessa infotilaisuudessa: 22.3. klo 18 Malmitalolla, 27.3. klo 18 Kulttuurikeskus Caisassa ja 4.4. klo 18 Itäkeskuksen Stoassa.

Tietoa puistokummitoiminnasta saa myös osoitteesta www.hyvakasvaa.fi ja rakennusviraston asiakaspalvelusta (Kasarmikatu 21).

Helsingin kaupungin rakennusvirasto on järjestänyt puistokummitoimintaa vuodesta 2005 lähtien. Tällä hetkellä puistokummeja on meillä 355. Esimerkki hankkeelle saatiin Lontoosta ja New Yorkin Central Parkista.

Rakennusviraston puistokummitoiminta kuuluu World Design Capital 2012 ohjelmaan.

Lisätietoja:
www.hyvakasvaa.fi
vapaaehtoistyön koordinaattori Riitta Partanen
riitta.partanen@hel.fi p. 040 719 0824
projektipäällikkö Elina Nummi
elina.nummi@hel.fi, p. 050 388 1410
---------
Lauri Hänninen
Tiedottaja
Helsingin kaupungin rakennusvirasto
Viestintä, Kasarmikatu 21
PL 1500, 00099 Helsingin kaupunki
Puhelin 09 310 38413
hkr.viestinta@hel.fi
www.hkr.hel.fi