keskiviikko 25. helmikuuta 2009

Kaupungin tekemä tutkimus tukee kansanäänestysten järjestämisen merkitystä

Helsingin kaupungin tietokeskuksen juuri julkaistun Pääkaupunkiseudun demokratiaindikaattorit -käsikirjan mukaan kunnallisten kansanäänestysten nykyistä laajempi käyttö lisäisi kuntalaisten kiinnostusta kunnallisia asioita kohtaan
ja halua osallistua.

Käsikirjassa todetaan mm.: "...kunnallisten kansanäänestysten järjestämistä tärkeistä asioista päätettäessä kannattaa reilusti yli puolet pääkaupunkiseudun asukkaista. Kaupunkien välisessä tarkastelussa erityisen mielenkiintoista on se, että eniten kansanäänestysten järjestämistä kannatettiin niissä kunnissa, joissa äänestysaktiivisuus kunnallisvaaleissa on ollut matalinta. Esimerkiksi Vantaalla lähes 70 prosenttia kuntalaiskyselyyn vastanneista yhtyi väitteeseen."
Ja edelleen: "...kuntalaiset uskovat valtuutettuja enemmän kansanäänestysten kuntalaisia aktivoivaan vaikutukseen."

Tutkijat toteavat: "... suhteessa siihen, kuinka vähän käytetty kansalaisvaikuttamisen muoto kunnalliset kansanäänestykset ovat, on hyväksyvä asennoituminen niitä kohtaan huomattavan vahvaa sekä valtuutettujen että kuntalaisten joukossa".

Tutkimuksesta lisätietoa tietokeskuksen verkkosivulla

Ei kommentteja: