maanantai 29. kesäkuuta 2009

Kruunuvuoren siltahanke vaatiikin YVA-menettelyn

Uudenmaan ympäristökeskus on 24.6.2009 tehnyt päätöksen, jonka mukaan Helsingin keskustan ja Laajasalon välisen liikenneyhteysratkaisun pohjaksi on tehtävä YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointi.

Perusteluina ovat hankkeen mittavuus, rakentamisen aikaiset vaikutukset, siltojen ja pengerrettyjen osuuksien merkittävät maisemalliset vaikutukset valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen alueella sekä vaikutukset kaupunkikuvaan, pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmään ja yhdyskuntarakenteeseen. Vaikutukset kohdistuvat myös vesiliikenteeseen ja vesiympäristöön.

Kansalaisaloitteesta alkunsa saaneessa päätöksessä todetaan muun muassa:

Uudenmaan ympäristökeskus katsoo, ettei siltoja koskevia, hankesuunnittelun lähtökohtana olevia suunnitelmia ja niihin liittyviä ympäristövaikutuksia ole riittävästi esitelty hankkeen vaikutusalueen asukkaille, eikä tarjottu mahdollisuutta osallistua hankkeen suunnitteluun ja vaikutusten arviointiin YVA-lain edellyttämällä tavalla.


Helsingin kaupunginhallitus kuitenkin kiistää vastineessaan Uudenmaan ympäristökeskukselle 4.6.2009 tarpeen soveltaa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Hanke ei ole niin suuri, väittää kaupunginhallitus. Se on kuulemma "koko- ja mittaluokaltaan sekä ympäristövaikutuksiltaan vähäinen"! No, tässä päätöksessä päädyttiin "hieman" eri kannalle.

Päätös löytyy kokonaisuudessaan Uudenmaan ympäristökeskuksen sivuilta, tarkemmin täältä.

Ei kommentteja: