perjantai 15. elokuuta 2008

Museovirasto haluaa suojella koko Mustavuoren alueen

Alla Marjaliisa Siiran raportti Mustavuoren tämänhetkisestä tilanteesta. Saapa nähdä, auttaako Museoviraston näkemys tässä taistossa!

(L. L.)

***

Museovirasto esitti kesäkuussa, että Mustavuoren alue olisi suojeltava valtakunnallisesti arvokkaana kulttuuriympäristönä. Suojeltavan alueen rajaus ulottuu etelässä Niinisaarentielle saakka ja se kattaa lähes koko Mustavuoren kallioalueen. Mustavuoren liittäminen näihin ns. VAT-alueisiin on lausuntokierroksella ja valtioneuvosto aikanaan hyväksyy (tai hylkää) viraston esityksen.

Suojeluesitys on täydessä ristiriidassa yleiskaavan ja kaupunkisuunnitteluviraston Etelä-Mustavuorelle piirtelemien kaavaehdotusten kanssa. Kaavailtu asuinalue on ehdotetulla suojelualueella.

Helsingin Sanomien Kuukausiliite raportoi viime keväänä, että ensimmäisen maailmansodan aikainen, Helsinkiä ympäröivä linnoitusketju on jäänyt pahasti rakentamisen alle. Juoksuhaudat, linnoituslaitteet ynnä muut ovat omakotitonteilla, jopa talojen alla. Nyt Museovirasto on herännyt tässä asiassa. Ainoa hyvin säilynyt osa linnoitusketjua, ns. tukikohta I, löytyy toistaiseksi rakentamiselta säästyneeltä Mustavuoren alueelta.

Museovirasto toteaa:
Mustavuoren tukikohta I:n linnoituslaitteet muodostavat pääkaupunkiseudun parhaiten säilyneen linnoitekokonaisuuden. Alueella voi muodostaa selkeän kuvan ensimmäisen maailmansodan aikaisen hajasijoitetun linnoitusjärjestelmän mukaisesta tukikohdasta. Rakennustyöt ovat jääneet osittain keskeneräisiksi. Tämän johdosta alueella pystyy hahmottamaan eri valmistumisasteelle jääneitä linnoituslaitteita ja myös ajan rakennusmenetelmiä ja työjärjestyksiä.

Ja jatkaa:

Patteri 61 on erityisen uhanalainen. Sen rakenne poikkeaa muista pääkaupunkiseudun tykkipattereista ja siinä on runsaasti hiekkarakenteita ja jopa ehjinä säilyneitä hirsisiä suojahuoneita. Patterin rakenteet ovat herkkiä eroosiovaurioille. Sen säilymistä voi parantaa ohjaamalla kulkeminen kauemmas pattereiden rakenteista ja sijoittamalla asuin- ym. rakentaminen mahdollisimman kauas kohteelta.
Kaupunkisuunnitteluviraston kaavaehdotuksessa tiivis omakotirakentaminen katuineen tulee aivan patteri 61:n viereen.

Marjaliisa Siira
Pro Mustavuori -liike

Ei kommentteja: