maanantai 11. elokuuta 2008

Ympäristölautakunta aikoo poistaa huomenna kohteita luonnonsuojeluohjelmasta

Helsingin ympäristölautakunta käsittelee huomenna tiistaina 12.8.2008 lausuntokierrokselta palannutta Helsingin luonnonsuojeluohjelmaa 2007-2016.

Kaupunkisuunnitteluvirasto esittää omassa lausunnossaan sellaisten alueiden poistamista suojelulistalta, joille se suunnittelee asuin- (tai puisto)rakentamista. Tämä koskee mm. Stansvikia ja Meri-Vuosaarta.

Niinpä suojeluohjelmasta onkin lausuntojen perusteella kokonaan poistettu kolme kohdetta: Harmaakarin ja Mustakuvun saaret sekä Tahvonlahdenharju!

Esimerkiksi viimeksimainittu alue Stansvikissa sijaitsee kokonaisuudessaan Kruunuvuoren rannan osayleiskaava-alueella - ja tämä kaavahan on valmisteilla kaupunkisuunnitteluvirastossa.

Asiasta voi lukea yksityiskohtaisemmin Helsingin Vihreiden viheraluetyöryhmäläisten yhteisblogista Skutta - vihreää Helsinkiä. Siellä todetaan kyseisestä Stansvikin alueesta mm. seuraavaa:

Tahvonlahden harju on arvioitu yhdeksi arvokkaimmaksi kallio- ja maaperän luontokohteeksi, joiden rauhoittaminen ja säilyminen on ensiarvoisen tärkeää. Se on upea luonnontilainen harju, jolla on suuri maisema-, opetus- ja luonnonsuojeluarvo.

(Tahvonlahdenharjun rikkaaseen lajistoon voi tutustua myös täällä: Kuvareportaasi Stansvikista.)

Ympäristölautakunnan kokouksen ennakkotiedote on luettavissa tästä. Kokouksen esityslista taas on luettavissa täältä. Esityslistassa todetaan Tahvonlahdenharjusta seuraavasti:

Tahvonlahdenharju, jonka rajaukseen sisältyi Stansvikin kartanoalue, otettiin ohjelmasta pois saadun lausunnon ja kaupunkisuunnitteluviraston kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella. Ympäristökeskus arvioi, että arvokas kartanoympäristö ja siihen liittyvä harju voidaan suojella riittävillä kaavamääräyksillä, jotka ottavat huomioon myös alueen eliöstön ja luonnonarvot. Tällainen kaavassa suojeltavaa virkistysaluetta turvaava merkintä tulisi ainakin harjualueen osalta olla ’Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue’- merkintä.

Tosiasiassa tälläisella "merkinnällä kaavassa" ei ole juuri mitään merkitystä alueen luonnon todellisen suojelun kanssa. Mitä virkaa suojelulla ylipäätään on, jos suojelun yli aina voidaan tarpeen tullen kävellä? (Ympäristölautakunta suhtautuu nuivasti myös Helsyn lausuntoon, jossa - mikä järkevää - on keskeistä riittävän suurten ja toisiinsa yhteydessä olevien alueiden suojelu.)

Ohessa ympäristölautakunnan jäsenet ja varajäsenet (jäsenten tarkemmat yhteystiedot löytyvät kokouksen esityslistasta). Heihin kannattaa olla vielä yhteydessä, ettei kertautuisi myllypurolaisille tuttu menettely, jossa ympäristölautakunta kumoaa äänestyspäätöksellä luontoarvoja kaavoittajan toiveiden mukaisesti!

Kokoomus

pj. Lea Saukkonen, p. 1929 3340; varajäsen, Heini Tiinonen, p. 0400 415 414, heini.tiinonen[at]saunalahti.fi

Reima Linnanvirta, p. 050 538 1606, reima[at]reima.info; varajäsen Simo Hämäläinen, p. 040 521 7744, simo.hamalainen[at]iki.fi

Keskusta

Riku Eskelinen, p. 044 514 4361; varajäsen Anna-Mari Vimpari, p. 040 722 7028, anna-mari.vimpari[at]helsinki.fi

SDP

vpj. Harri Saksala, p. 020 762 1358 (041 505 8356), harri.saksala[at]humak.edu; varajäsen Jenni Erola, p. 040 560 2263, jenni.erola[at]helsinki.fi

Irma Marttila, p. 050 338 3748, irma.marttila[at]kolumbus.fi; varajäsen Natalia Erchova, p. 040 567 4295, media.comnatel[at]ppinet.fi

Matti Niemi; varajäsen Simo Utriainen, p. 344 2261, gsm 040 741 9118

Vihreät

Kati Vierikko, p. 040 737 2298, kati.vierikko[at]helsinki.fi; varajäsen Petri Kyrölä, p. 041 436 2743, petri.kyrola[at]yahoo.com

Vasemmistoliitto

Miina Kajos, p. 050 338 3204, miina.kajos[at]luonnontieteilijat.fi; varajäsen Perttu Iso-Markku, p. 041 530 3793, perttu.iso-markku[at]helsinki.fi

Ruotsalainen kansanpuolue

Johanna Sandberg, p. 044 575 0613, sandjohanna[at]gmail.com; varajäsen Björn Fant, p. 09 191 50619

3 kommenttia:

Miina Kajos kirjoitti...

Pikaisena korjauksena edelliseen: nykyinen sähköpostiosoitteeni on miina@miinakajos.net

Koetan nyt perehtyä esittämiinne näkökohtiin ja miettiä, mitä tehdä kokouksessa. Teihinkin päin voinee tarvittaessa ottaa yhteyttä?

Michael Perukangas kirjoitti...

Sehän käy mainiosti esimerkiksi käyttämällä oikean yläkulman meiliosoitteita!

Miina Kajos kirjoitti...

Hyviä uutisia: Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti lisätä ohjelmaan Tahvonlahdenharjun.