maanantai 15. syyskuuta 2008

Rakennusvirasto tiedottaa uusista luonnonhoitotöistä

Alla rakennusviraston 11.9. julkaisema tiedote.

* * *

Luonnonhoitotyöt alkavat koillisessa Helsingissä

Helsingin koillisissa kaupunginosissa Pukinmäessä, Tapanilassa, Tapaninvainiossa ja Ylä-Malmilla aloitetaan suunnitelmien mukaiset luonnonhoitotyöt syyskuun lopulla. Työt kestävät vuoden 2009 loppuun asti. Tavoitteena on ylläpitää metsäalueita osana toimivaa ja maisemallisesti edustavaa viheralueverkostoa. Hoitotöihin kuuluu puuston harventamista, pienpuuston ja taimikoiden hoitoa sekä yksittäisten huonokuntoisten puiden poistoa.

Malmin kirkkopuistossa uudistetaan pienialaisesti vanhoja ja heikentyneitä kuusia. Hakkuutähteet kerätään kasoihin ja osa haketetaan maastoon.

Viheraluesuunnitelma ja luonnonhoitosuunnitelma on nähtävissä rakennusviraston internetsivuilla osoitteessa http://www.hkr.hel.fi/ > Viheralueet > Suunnittelu > Valmisteilla ja voimassa olevat alue- ja luonnonhoitosuunnitelmat.

Hoitotyöt tekee rakennusviraston oma luonnonhoitoyksikkö. Työmaan aikana alueella liikkuvia pyydetään noudattamaan varovaisuutta. Valitamme työstä aiheutuvaa häiriötä.

LISÄTIETOJA:
Vastaava luontomestari Kari Vuosalmi (työt), puh. 310 78804
Vastaava luontomestari Mikko Vuohelainen, (työt), puh. 310 78805
Metsänhoitaja Tiina Saukkonen (suunnittelu), puh. 310 38508

Ei kommentteja: