maanantai 1. syyskuuta 2008

Initiativteksten till kommunal folkomröstning för bevarande av stadsskogarna

Kaupunkimetsäliike

Initiativ till kommunal folkomröstning för bevarande av stadsskogarna

Vi undertecknade begär att Helsingfors ordnar en folkomröstning om stadsskogarna där väljarna tar ställning till om de vill bevara Helsingfors stadsskogar i deras nuvarande obebyggda naturtillstånd.

Motivering: Stadsskogarna utgör oersättliga frilufts- och rekreationsområden för Helsingforsborna. Trots detta hotas många av stadsskogarna av byggnadsprojekt. I planläggningen har stadsmiljöns naturvärden, rekreationsvärde och skogarnas betydelse för luftkvaliteten ignorerats. Planläggarna har hittills inte tagit i beaktande stadsbornas adresser för bevarandet av närskogarna och grönområdestrukturen.

Jag stöder initiativet till folkomröstning och intygar att jag är röstberättigad i Helsingfors.

Underskrivna blanketter returneras till: Kaupunkimetsäliike, PB 119, 00201 Helsingfors
www.kaupunkimetsaliike.info
http://kaupunkimetsa.blogspot.com/

Ei kommentteja: