sunnuntai 20. huhtikuuta 2008

Kaupunkimetsäaktiivin kirje yleisten töiden lautakunnalle

Kaupunkimetsäaktiivi Toni Amnell tyrmistyi Helsingin Uutisissa (20.4.) ilmestyneestä, Sipoonkorven hakkuusuunnitelmia koskevasta jutusta ja lähetti alla olevan kirjeen yleisten töiden lautakunnan jäsenille.

Tässä samalla tietoa rakennusviraston toimintaa ohjaavan ja valvovan yleisten töiden lautakunnan toiminnasta ja sen viimeaikaisista päätöksistä. Yleisten töiden lautakunta ja rakennusvirasto kuuluvat rakennus- ja ympäristötoimeen, josta vastaa apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri.

(M.-T. K.)

* * *

Yleisten töiden lautakunnan jäsenille
Helsingin kaupunki
20.4.2008


Helsingin Uutisissa oli uutinen, josta kävi ilmi, että Helsingin kaupunki aikoo hoitaa Sipoonkorven alueella omistamiaan metsiä. Olen aivan tyrmistynyt!

On käsittämätöntä, että alueelle, jonne suunnitellaan kansallispuistoa, kohdistettaisiin hoitotoimenpiteitä. Eikö kansallispuiston tarkoitus ole nimenomaan olla hoitamatonta, luonnontilaista aluetta? Nyt ei pidä hötkyillä, vaan odottaa kansallispuistopäätöstä. Ei pidä mennä tuhoamaan korvaamattoman tärkeää aluetta.

Perustelut:

- Hoitotoimet ovat ristiriidassa kansallispuistoajatuksen kanssa.

- Hoidettuja puistoja kaipaavat tuskin matkustaisivat ulkoilemaan Sipoonkorpeen, kun hoidettuja puistoja on Helsingin alueellakin runsaasti. (Myös Helsingin alueella pitäisi olla enemmän aitoa luontoa, eikä liian hoidettuja puistoja. Lähiluontoa tarvitaan myös, Sipoonkorven lisäksi.) Sipoonkorpeen matkustavat nimenomaan erämaaluonnon ystävät, jotka nauttivat tosiluonnosta. Heitä on paljon, onhan erämaaluonnolla tunnetusti suuri vaikutus ihmissieluun - "lapinhulluuden" yleisyys on yksi todiste erämaaluonnon suosiosta. Aidon luonnon terveysvaikutukset ovat tärkeitä niin henkisesti kuin fyysisestikin.

- Sipoonkorven luontoarvot ovat jo sinällään korvaamattoman tärkeitä. Myös Helsingin kaupungin tulee tuntea vastuunsa luonnonsuojelusta.

- Helsingin kaupungin rakennusvirasto on viime aikoina aiheuttanut aivan riittävästi tuhoa omankin kunnan alueella, enää ei tarvitsisi mennä Vantaan puolelle luontoa tuhoamaan. Vantaan metsät ovat paljon paremmassa kunnossa kuin Helsingin, jossa niitä hoidetaan liikaa.

- Rakentaminenkin tuhoaa paljon kaupunkiluontoa. Älkää sentään viekö kaikkia henkireikiä meiltä! On oltava paikkoja, jonne voi mennä hiljentymään ja latautumaan. Mikään hoidettu metsä ei voi korvata luonnontilaista luontoa. Valitettavasti ihmisen kädenjälki näkyy monin paikoin myös Sipoonkorvessa, mutta näitä jälkiä ei pidä enää tehdä lisää.

- Nuuksio ei yksin riitä tyydyttämään pääkaupunkiseudun asukkaiden lähierämaatarpeita, se kuluu liiallisen käytön seurauksena. Siksi Sipoonkorpi tulee säilyttää luonnontilaisena lähikansallispuistotäydennyksenä Nuuksiolle. Matkustaminen kauempana oleviin kansallispuistoihin ei ole mahdollista niin usein kuin lähellä oleviin.

- Latautumispaikan olemassaolo pitää ihmiset terveempinä ja näin myös heidän työnsä tuottavuus paranee. Kansantalouskin siis hyötyy.

Vetoan, että luovutte Sipoonkorven hoitosuunnitelmista. Kun Sipoonkorven kansallispuisto on perustettu, on laadittava aivan uudet suunnitelmat siitä, kuinka kansallispuisto säilytetään parhaiten luonnontilaisena ja erämaisena.

Terveisin Toni Amnell Helsingin Laajasalosta ja kaupunkimetsäliikkeestä.

Ei kommentteja: