perjantai 2. toukokuuta 2008

"Suunnitteluhankkeet uhkaavat turmella Helsinkipuiston idean" (HS 28.4.2008)

Kruununhaan asukasyhdistyksen puheenjohtaja Veli-Heikki Klemetti kirjoitti Helsingin Sanomien (28.4.) mielipidesivuilla, kuinka Kaupunkisuunnitteluviraston väitteet Helsinkipuisto-hankkeen toteuttamisesta näyttävät olevan aivan ristiriidassa todellisuuden kanssa: arvokkaille kulttuuri- ja luonnonmaisema-alueille suunnitellaan esimerkiksi helikopterikenttää - puhumattakaan Kruunuvuoren selälle suunnitellusta, kuusikerroksisen asuintalon korkuisesta ja yli kilometrin pituisesta sillasta.

Äly hoi, merenrantojen tuhoajat!

Julkaisemme tekstin blogissa kokonaisuudessaan kirjoittajan luvalla.

(M.-T. K.)

* * *Suunnitteluhankkeet uhkaavat turmella Helsinkipuiston idean

Arkkitehdit Vilhelm Helander ja Mikael Sundman vaativat äskettäin, että kaupunkikuvaa, kaupunkilaisten yhteistä muistia ja omaisuutta, ei saa kaupata millä hinnalla hyvänsä.

Kirjava Satama -hankkeessa on ikään kuin unohdettu, että koko Eteläsataman merialue on osa yleiskaavaan merkittyä Helsinkipuistoa. Kaupunkisuunnitteluvirasto väittää verkkosivuillaan Helsinkipuiston täyttävän kaikin tavoin kansallisen kaupunkipuiston kriteerit.

Helsinkipuisto alkaa pohjoisessa Vantaanjoen Pitkäkoskelta, jatkuu kapeahkona vyöhykkeenä jokilaaksoa myötäillen Vanhankaupunginlahden kautta Kruunuvuorenselälle ja ulottuu etelässä merialueella Harmajan majakkasaareen. Lännessä Lauttasaaren eteläranta ja idässä koko Suomenlinna kuuluvat Helsinkipuistoon.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kansallisen kaupunkipuiston tarkoituksena on säilyttää kaupunkimaiseen ympäristöön kuuluvan alueen kulttuuri- tai luonnonmaisema, historialliset ominaispiirteet tai kaupunkikuvalliset, sosiaaliset, virkistykselliset tai muut erityiset arvot.

Laissa korostetaan arvokkaiden rakennusten, kaupunkikuvan, historiallisten puistojen suojelua ja hoitoa kokonaisuuksina.

Helsinkipuiston merialueen kulttuurikohteiksi on luokiteltu muun muassa Tervasaari ja Pihlajasaari. Näiden kultuurikohteiden tuntumaan esitetyt hankkeet pirstovat pahasti Helsingin merellisen luonnon- ja kulttuuriperinnön kokonaisuuden, joka vielä on Helsingin kilpailuvaltti Itämeren alueen muihin kaupunkeihin verrattuna.

Helsinkipuiston selkävesialueelle Tervasaaren vieritse kaavaillaan raitiotielinjaa varten siltarakennelmaa, joka on kaksi kertaa Lauttasaaren sillan pituinen, Korkeasaareen pengertä koko pohjoisrannan pituudelta ja Kruunuvuoren selälle toista kilometriä siltaa, joka on kuusikerroksisen asuintalon korkuinen. Tällaista hanketta perustellaan vasta suunnitteilla olevan asuinalueen joukkoliikenneratkaisuna.

Helsinkipuiston saaristoalueelle Pihlajasaaren viereen ollaan sijoittamassa helikopterikenttää täyttömaalle merelle satojen metrien päähän nykyisestä Hernesaaren kärjestä. Sijoituspaikkaa perustellaan aikakilpailulla Tallinnan pikalaivojen kanssa.

Lento Tallinnaan kestää kuulemma 18 minuuttia, mutta matka kantakaupungista Hernesaareen saattaa viedä enemmän aikaa kuin helikopterilento Keski-Pasilasta Tallinnaan.

Helsinkipuiston käytölle ei näytä löytyvän mitään suojaavia sääntöjä.

Kansallinen kaupunkipuisto sen sijaan vaatii hoito- ja käyttösuunnitelman, joka sisältää määräykset kaupunkipuiston käytöstä. Hoito- ja käyttösuunnitelma hyväksytään ympäristöministeriössä.

Tukholmassa on jo yli kymmenen vuotta ollut kansallinen kaupunkipuisto. Sen olemassaolo ei ole estänyt Ruotsin pääkaupunkiseutua kehittymästä todelliseksi metropoliksi.

Kansallinen kaupunkipuisto yhdessä muiden Tukholman keskustan läheisten viheralueiden kanssa oli keskeisimpiä perusteita, kun amerikkalainen alan asiantuntija valitsi Tukholman "maailman parhaaksi kaupungiksi elää".

Viime aikaiset kaupunkisuunnitteluhankkeet vahvistavat käsitystä, että Helsingissä on todellinen tarve tehdä kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvitys.

Veli-Heikki Klemetti
puheenjohtaja
Kruununhaan asukasyhdistys

Ei kommentteja: