lauantai 31. toukokuuta 2008

Pro Kruunuvuori -liikkeen muistutus on jätetty kaupunginhallitukselle

Alla Pro Kruunuvuori -liikkeen muistutus Kruunuvuorenrannan osayleiskaavaehdotuksesta. Muistutus on jätetty kaupunginhallituksen kirjaamoon torstaina 29.5.

(L.L.)

* * *

Muistutus 28.5.2008

Pro Kruunuvuori ‑liike
Laajasalo
(c/o allekirjoittaneet)

Helsingin kaupunginhallitus
Kirjaamo
PL 1
00099 Helsingin kaupunki

Asia: Muistutus Kruunuvuorenrannan osayleiskaavaehdotuksesta

Kruunuvuorenrannan osayleiskaavaehdotus tulee lähiaikoina Helsingin kaupunginhallituksen käsittelyyn. Sitä silmällä pitäen haluamme koota tiedoksenne ne mielipiteet, jotka toivoimme jo kaupunkisuunnitteluviraston ja kaupunkisuunnittelulautakunnan ottavan huomioon.

Kruunuvuorenrannan uusi kaupunginosa

Laajasalon saari on kaunein ja suurin saari Helsingin edustalla. Helsingin kaupunki on luonnonolosuhteidensa ansiosta ainutlaatuisen kauniilla paikalla Euroopan muihin pääkaupunkeihin verrattuna. Kaikessa kaupungin suunnittelussa ja rakentamisessa olisi oltava tavoitteena se, että Helsingin metsäinen, kallioinen ja merellinen kauneus säilytetään.

Laajasalossa oltiin iloisia siitä, että kaupunki päätti lopettaa öljysatamatoiminnan tämän saaren kauneimmalla rannalla. Se pilasi saaren profiilin Kruunuvuorenselän suurmaisemassa ja aiheutti raskasta kuljetusliikennettä saaren liikenneväylillä.

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n mukaan kaavaa on valmisteltava vuorovaikutuksessa niiden henkilöiden ja yhteisöjen kanssa, ”joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa”. Me Pro Kruunuvuori ‑liikkeessä katsomme olevamme juuri niitä, joita tässä laissa tarkoitetaan.

Saaren merellinen luonne muuttuu perusteellisesti

Kun tutustuimme kaupunkisuunnitteluviraston Kruunuvuorenrannan kaupunginosan suunnittelua koskeviin periaatteisiin ja tavoitteisiin, totesimme, että ne merkitsisivät tämän kauniin saaren luonteen muuttamista perusteellisesti.

Tavoitteena on rakentaa asunnot 10 000 lisäasukkaalle. Tämä tavoite on ajateltu sitä silmällä pitäen, että metron rakentaminen tulisi kannattavaksi. Sen jälkeen puolustusministeriöltä tuli vuonna 2005 uusi päätös, jonka mukaan puolustusvoimat eivät aio luopua Santahaminasta lähivuosikymmeninä, joten metroajatuskaan ei ole enää ole ajankohtainen.

Asukastavoite olisi pitänyt arvioida uudelleen. Olemme saaneet kaupunkisuunnitteluvirastolta arvion, että öljysataman alueelle voidaan ajatella korkeintaan 5000–7500 asukasta ilman, että rakentamista ulotetaan paljon sen alueen ulkopuolelle.

Pro Kruunuvuori ‑liike saaren pelastamiseksi

Vuoden 2004 lopulla täällä syntyikin voimakas Pro Kruunuvuori ‑liike näitä suunnitelmia vastustamaan. Tämän muistutuksen liitteenä on liikkeen vetoomus, jonka noin 4000 laajasalolaista allekirjoitti vuoden 2005 alussa muutaman kuukauden aikana. Jo aikaisemmin olivat Stansvikin alueen asukkaat keränneet lähes 1000 allekirjoitusta vetoomukseen, jonka tavoitteet tukevat myös Pro Kruunuvuori ‑liikkeen tavoitteita. Näin oli 5000 tämän saaren 16 000 asukkaasta jo ilmaissut tukensa vetoomuksen tavoitteille.

Luovutimme nämä vetoomukset allekirjoituksineen kaupunkisuunnittelulautakunnalle huhtikuussa 2005. Pro Kruunuvuori ‑liikkeen vetoomuksen keskeiset tavoitteet ovat, että

- Kruunuvuorenrannan rakentaminen rajataan vain öljysataman käyttämälle alueelle;

- mitään suunnitelmia ei rakenneta metrohankkeen varaan;

- Laajasalon kauniin merellisen, metsäisen ja kallioisen luonnon säilyttäminen ja hoitaminen otetaan huomioon kaikessa suunnittelussa.

Olemme seuranneet Kruunuvuorenrannan osayleiskaavan valmistelua siitä lähtien koko ajan ja esittäneet näiden tavoitteiden pohjalta mielipiteemme kaupunkisuunnitteluvirastolle ja kaupunkisuunnittelulautakunnalle suunnittelun jokaisessa vaiheessa.

Meidän ehdotuksiamme ei kuitenkaan ole otettu huomioon miltään osin.

Muistutuksen pääkohdat

Siksi haluamme nyt esittää muistutuksena teille, kaupunginhallituksen arvoisat jäsenet,
että emme hyväksy

- osayleiskaavassa ehdotettavaa rakentamista yli entisen öljysataman alueen: rakentamisen rajana on oltava öljysatama-alueen raja;

- voimassaolevassa maakuntakaavassa selvästi merkityn virkistysalueen leikkaamista puoleen nykyisestä: vaadimme sen säilyttämistä yhtenäisenä vyöhykkeenä Hevossalmesta Tullisaareen;

- Kruunuvuoren rinteelle rakennettaviksi suunniteltuja korkeita terassitaloja, joiden vaikutus ulottuu Kruunuvuorenlammen valuma-alueelle, mikä muuttaa alueen herkkää luonnontilaa. Korkeat terassitalot myös pilaavat Kruunuvuorenselän maisemakokonaisuuden pahemmin kuin öljysäiliöt ennen.

Tässä yhteydessä muistutamme myös, että Laajasalon viher- ja virkistysalueet ovat jo nyt myös Herttoniemenrannan, Tammisalon sekä muiden Itä-Helsingin asukkaiden lähivirkistysalueita. Kun uudet asukkaat muuttavat Kruunuvuorenrantaan, viheralueiden merkitys ja tarve kasvaa vielä suuresti nykyisestä.

Lisäksi on otettava huomioon:

Asuinrakennusten rakentamista suunniteltaessa on aikaperspektiivi aina kymmeniä ellei satoja vuosia. Sinä aikana saattaa merenpinta nousta meidänkin rannoillamme huomattavasti ilmastonmuutoksen vaikutuksesta.

Tätä todennäköisyyttä ei Kruunuvuorenrannan osayleiskaavaehdotuksessa ole ajateltu, koska rakennukset näyttävät nousevan suoraan vedestä tai niitä ehdotetaan rakennettavaksi jopa täytemaalle ja kelluvalle perustalle. Onko tällainen suunnittelu realistista?

Tälla tavoin rakennettuna tulee Kruunuvuorenrannan uudesta kaupunginosasta myös Helsingin tuulisin asuinpaikka, sillä siihen puhaltavat tuulet ottavat voimaa koko Suomenlahden pituudelta. Lehtitiedoista päätellen tätä asiaa ajatellaan Kalasataman alueen suunnittelussa, vaikka se tulee olemaan suojainen paikka verrattuna Kruunuvuorenrantaan.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Viittaamme lopuksi mm. Laajasalo-Degerö Seuran, Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen, Helsingin kaupunginmuseon sekä lukuisten muiden järjestöjen, taloyhtiöiden ja yksittäisten henkilöiden mielipiteisiin ja muistutuksiin, joissa koko kaavoitusprosessin ajan on kiinnitetty huomiota aivan samoihin näkökohtiin kuin meidänkin mielipiteissämme ja tässä muistutuksessa. Tämä osoittaa, että näiden ajatusten takana on Laajasalossa erittäin laaja kansalaismielipide, joka on maankäyttö- ja rakennuslain mukaan otettava huomioon.

Toivomme tietysti, että kaupunginhallituksen jäsenet tulisivat tänne tutustumaan niihin alueisiin, joita Kruunuvuorenrannan osayleiskaava koskee, sillä teistä ei tietääksemme kukaan asu tällä kauniilla saarella.

Me tämän muistutuksen Pro Kruunuvuori -liikkeen puolesta allekirjoittaneet vastaamme mielihyvin mahdollisiin kysymyksiinne ja annamme mielellämme lisätietoa näistä asioista.

Pro Kruunuvuori -liikkeen puolesta,

Riitta Brelih
kielenkääntäjä

Hilkka Pietilä
tietokirjailija


Liite:
Pro Kruunuvuori -liikkeen vetoomus 25.04.2005.
(Toimitettu kaupunkisuunnittelulautakunnalle 28.4.2005)

Pro Kruunuvuori -liikkeen vetoomus

Kruunuvuoren, Koirasaarentien ja Stansvikin alueiden puolesta

Helsingin kaupunki suunnittelee Laajasalon öljysataman alueen rakentamista ja aikoo sen lisäksi vallata rakentamiselle erittäin arvokasta luontoa läheisiltä viheralueilta ja Koirasaarentien varrelta. Suunnitelmissa on varaus metroradalle Katajanokalta tunnelissa Kruunuvuorenselän alitse Laajasaloon. Metron kannattavuuden takia tavoitteena olisi 10 000 uutta asukasta Laajasaloon.

Me allekirjoittaneet vastustamme näin laajamittaista rakentamista ja kyseenalaistamme metrosuunnitelman mielekkyyden seuraavista syistä:

· Jos rakennusaluetta laajennetaan varsinaisen öljysataman alueen ulkopuolelle, se pilaa arvokkaita maisemia ja merellistä luontoa. Tähän asti rakennetut Laajasalon asuinalueet eivät riko saaren luonnollisia rantoja ja merellistä tunnelmaa.

· Koirasaarentien ja Henrik Borgströmintien välinen metsäalue on suurin yhtenäinen, luonnontilainen metsäalue Helsingissä Mustavuoren lisäksi. Se on seutukaavassa varattu viherväylänä virkistyskäyttöön. Sitä ei saa uhrata rakentamiseen. Myös Koirasaarentien itäpuolella sijaitsevat mahtavat kalliot tulee ehdottomasti säilyttää.

· Suunnitelmassa Kruunuvuorelle merkitty asuinalue levittäytyisi erämaisen metsälammen alueelle. Kruunuvuoren lampi ja sen ympäristö kokonaisuudessaan tulee vahvistaa luonnonsuojelualueeksi eikä sinne pidä suunnitella mitään rakentamista.

· Stansvikin kartano on peräisin 1700-luvulta. Sen rakennukset ja ympäristö ovat Helsingin historiallisesti merkittävää perintöä. Siksi Stansvikin kartanoalueelle ei pidä rakentaa, vaan rakentamisessa on pitäydyttävä öljysataman alueen sisäpuolella.

· Metro edellyttäisi Santahaminan saamista rakennusalueeksi, mistä ei tässä vaiheessa ole mitään takeita. Oletetun metron kannattavuus aikanaan ei saa määrätä tämän päivän suunnittelua. Metrotunnelin rakentaminen Kruunuvuoren selän alitse söisi vuosikymmeniä varoja Helsingin joukkoliikenteen muulta kehittämiseltä.

· Kun Kruunuvuorenrannan rakentaminen rajoitettaisiin öljysataman alueelle ja yllämainitut luonto- ja kulttuurikohteet suojeltaisiin rakentamiselta, myös asukasmäärä rajoittuisi vastaavasti. Silloin riittäisivät liikenneyhteydet Herttoniemen metron kautta pitkään.

Meidän vaatimuksemme on, että

- Kruunuvuorenrannan rakentaminen rajataan vain nykyisen öljysataman alueelle;

- mitään nykyisiä suunnitelmia ei rakenneta metrohankkeen varaan;

- Laajasalon kauniin merellisen, metsäisen ja kallioisen luonnon säilyttäminen ja hoitaminen otetaan huomioon kaikessa suunnittelussa.

Pro Kruunuvuori -liike

Ei kommentteja: