maanantai 5. toukokuuta 2008

Pelasta Pallas - adressi Pallastunturin kansallispuistosta

Eduskunnalle

Me allekirjoittaneet vetoamme Suomen Eduskuntaan, jotta laki Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta säilytettäisiin nykyisellään. Pyydämme, että Eduskunta ei hyväksyisi lakiesitystä, joka sallisi yksityisen yrittäjän rakentaa lisää hotelli-, ravintola-, pysäköinti- tai muita matkailurakenteita nykyisen kansallispuiston alueelle.

Perusteluina vetoomuksellemme esitämme Eduskunnalle kunnioittavimmin seuraavaa:

1) Pallas-Yllästunturin kansallispuisto on perustettu säilyttämään alueen luonnonarvot ja takaamaan matkailijoille mahdollisuus nauttia alueesta luonnontilaisena. Lisärakentamisen salliva lakiesitys aiheuttaisi luonnolle häiriötä ja pahentaisi kulumisvaurioita. Siksi se olisi vastoin kansallispuiston perustamistarkoitusta.

2) Pallas on viimeinen paikka Lapissa, jossa jylhään luonnontilaiseen tunturimaisemaan pääsee tutustumaan pienestä retkeilyhenkisestä hotellista, josta on tullut monelle suomalaiselle läheinen. Lakiesityksen hyväksyminen johtaisi kulttuurihistoriallista arvoa omaavan hotellin purkamiseen ja viimeisen tämänhenkisen lomanviettopaikan katoamiseen Lapista.

3) Työllisyyden ja matkailun edut Lapissa toteutuisivat yhtä hyvin, vaikka Eduskunta hylkäisi lakiesityksen. Uusia hotelleja ja muita matkailupalveluja voi rakentaa myös kansallispuiston ulkopuolelle. Pallaksen lähikylissä toimii jo paikallisia matkailuyrittäjiä, jotka voivat kasvattaa omaa majoituskapasiteettiaan ja työpaikkojen tarjontaansa. Jos Lapland Hotels -yritykselle annetaan erivapaus rakentaa luonnonsuojelualueen sisäpuolelle, se ei lisää kokonaistyöllisyyttä, vaan pelkästään antaa Lapland Hotelsille kilpailuedun alueen muihin matkailuyrittäjiin nähden.

4) Lakiesityksen sisältö pähkinänkuoressa on, että yhdelle yrittäjälle myönnettäisiin erivapaus heikentää kansallispuiston luonnonarvoja, jotta yritys voisi ansaita itselleen enemmän rahaa. Tämän hyväksyminen voisi madaltaa kynnystä saman toistumiseen muissakin kansallispuistoissa.

5) Kannatamme sitä, että kansallispuistosta vastaava valtion viranomainen Metsähallitus ylläpitää ja tarvittaessa lisärakentaa luonnossa liikkumista palvelevia rakenteita, kuten mahdollisen uuden opastuskeskuksen ja yleisökäymälöitä. Huomautamme kuitenkin, että jo nykyinen lainsäädäntö sallii nämä, joten niihin ei tarvita lain muuttamista.

Pallaksen alueen ainutlaatuisen arvon säilyttämiseksi vetoamme siis kunnioittavasti Eduskuntaan, jotta se säilyttäisi Pallas-Yllästunturin kansallispuistoa suojaavan lainsäädännön muuttumattomana.

Helena Telkänranta, Pelasta Pallas -liike (helena[at]telkanranta.com)

Adressiin pääsee allaolevan osoitteen kautta:

http://www.adressit.com/pelastapallas

Ei kommentteja: