perjantai 23. toukokuuta 2008

Nyt kaupunginhallitukselle muistutuksia Kruunuvuorenrannan kaavoitussuunnitelmista!

Seuraavassa Pro Kruunuvuori -liikkeen edustajan tärkeä viesti, joka koskee mahdollisuutta tehdä muistutus Kruunuvuorenrannan kaavoitussuunnitelmista. Deadline on jo 30.5.2008, joten nyt kaikki kiireesti kaupunginhallitukselle tai sen jäsenille muistutusta tekemään!

Kuten kuvasta näkyy, rakentaminen tulisi koskemaan huomattavasti laajempaa aluetta kuin vain öljysatamaa. Samalla Laajasalon korvaamatonta kaupunkiluontoa tuhoutuisi.
(Kuvalähde: Kaupunkisuunnittelu-lehti 2/2008.)


* * *

Kruunuvuorenrannan osayleiskaavaehdotus tulee nyt kaupunginhallituksen käsittelyyn. Tätä KSV:n tekemää ja KSL:n hyväksymää ehdotusta esitellään laajasti ja värikkäin kuvin meille kaikille tulleessa uuden Kaupunkisuunnittelu-lehden numerossa 2/2008, joka on erityinen Laajasalo-numero (ks. näytteitä myös täältä).Kaupunginhallituksen jäsenet eivät ilmeisesti tiedä mitään siitä keskustelusta, jota olemme tähän asti käyneet kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenten kanssa, sillä vain yksi heistä on kaupunginhallituksen varajäsen. Siksi on nyt käytettävä tilaisuutta ilmaista käsityksemme myös suoraan kaupunginhallitukselle ja sen jäsenille.

Mahdollisuudesta tehdä nyt kyseisestä ehdotuksesta ”muistutuksia” ilmoitettiin Helsingin Sanomien ”Kuulutuksia”-osastossa 25.4.2008. Muistutukset on osoitettava kaupunginhallitukselle kirjallisina 30.5.2008 mennessä osoitteeseen: PL 1, 00099 Helsingin kaupunki.

Osayleiskaavaehdotus on nähtävänä vain KSV:n aulassa Kansakoulukatu 3, 1.kerros virka-aikana. Se ei ole esillä muualla, sillä se ei ole muuttunut siitä, millaisena KSL sen viime helmikuussa hyväksyi.

Kaupunkisuunnittelu-lehdessä on osayleiskaavaehdotuksesta sekä värikuvia että havainnekuva. Siinä suunnittelijat mainostavat ehdotustaan sillä, että tästä alueesta tulee ”houkutteleva vapaa-ajan kohde” ja että se ”näkyy melkein joka paikasta Helsingissä”.Tässä lehdessä ei kuitenkaan tule selvästi esiin, että osayleiskaavaehdotuksen hyväksyminen tarkoittaa muun muassa:

- rakennettavan alueen ulottamista laajalti öljysataman alueen ulkopuolelle;
- Stansvikissa olevan Uudenkylän mökkikylän hävittämistä;
- Kruunuvuoren korkean kallion rinteeseen suunniteltuja 8-9 kerroksen terassitaloja, jotka vaikuttavat Kruunuvuorenlammen valuma-alueeseen ja pilaavat pahasti Kruunuvuorenselän suurmaiseman näkymiä.

Nyt jokainen laajasalolainen voi yksitellen tai yhdessä, ryhminä ja asunto-osakeyhtiöinä jne. antaa muistutuksen osayleiskaavaehdotuksesta suoraan kaupunginhallitukselle tai sen jäsenille.

Tämän viestin lopussa on liitteenä kaupunginhallituksen jäsenten luettelo ja heidän sähköpostiosoitteensa (lista löytyy myös täältä).

Kaupunginhallitukselle muistutukset on tehtävä kirjallisina, mutta yksittäisten kaupunginhallituksen jäsenten kanssa kannattaa puhua ja heille voi käsityksiään ilmaista myös sähköpostilla.

Aion itse tehdä yhteenvedon niistä mielipiteistä, joita olemme Pro Kruunuvuori -liikkeen nimissä jo vuosien varrella tehneet KSL:lle. Nyt on kuitenkin meistä itse kunkin aika antaa muistutuksemme kaupunginhallitukselle, jonka jäsenet eivät todellakaan tunne osayleiskaavaehdotusta kohtaan esitettyjä kriittisiä näkemyksiä!

Terveisin,

Hilkka Pietilä
hilkka.pietila(at)pp.inet.fi

LIITE: Kaupunginhallituksen jäsenet 2007-2008

Puolue - jäsen - henkilökohtainen varajäsen

Pj. Suvi Rihtniemi suvi.rihtniemi[at]nls.fi; Lea Saukkonen lea.saukkonen[at]fmi.fi
Vihr. I vpj Otto Lehtipuu otto[at]lehtipuu.com; Tapio Laakso tapio.laakso[at]iki.fi
SDP II vpj Sirkka-Liisa Vehviläinen s.vehvilainen[at]mbnet.fi; Vertti Kiukas
Kok. Juha Hakola juha.hakola[at]eduskunta.fi; Kauko Koskinen kauko.koskinen[at]lkvkaukokoskinen.fi
Kok. Risto Rautava risto.rautava[at]elisanet.fi; Pauli Leppä-aho pauli.leppaaho[at]kolumbus.fi
Kok. Ulla-Marja Urho ulla.urho[at]kolumbus.fi; Sirpa Asko-Seljavaara sirpa.asko-seljavaara[at]eduskunta.fi
Kok. Irmeli Walden-Paulig irmeliwp[at]pp.inet.fi; Matti Enroth matti.enroth[at]tulli.fi
SDP Tarja Kantola tarja.kantola[at]pam.fi; Risto Meriläinen risto.merilainen[at]puotilan-kiinteistot.fi
SDP Jouko Malinen jouko.malinen[at]luukku.com; Anita Vihervaara anita.vihervaara[at]hel.fi
SDP Osku Pajamäki osku.pajamaki[at]optipari.fi; Tiina Hiltunen tiina.hiltunen[at]helsinki.fi
Vihr. Sanna Hellström sanna.hellstrom[at]helsinki.fi, Kimmo Helistö kimmo[at]helisto.net
Vihr. Elina Moisio elina.moisio[at]helsinki.fi; Mari Puoskari mari.puoskari[at]vihrealiitto.fi
Vas. Outi Ojala outi.ojala[at]pp1.inet.fi; Jukka Lindeman jukka.lindeman[at]taloverkot.fi
SFP Jan D. Oker-Blom jan[at]oker-blom.com; Maria Björnberg-Enckell maria.bjornberg[at]dlc.fi
Kesk. Terhi Peltokorpi terhi[at]peltokorpi.net; Sole Molander sole[at]sole.pp.fi

Ei kommentteja: